Pielgrzymi w Asyżu

Opublikowano: poniedziałek, 10, wrzesień 2018

 

Rzym, 8 września. Kapituła generalna nie może nie powrócić do źródeł przygody rozpoczętej przez Franciszka w Asyżu. Właśnie tutaj, w dolinie Spoletańskiej, niedaleko Matki Bożej Anielskiej, Franciszek chciał zebrać swoją fraternitas, która stała się tak liczna. Również ta Kapituła generalna, podobnie jak i ta poprzednia powróciła tutaj. I tak wczoraj rano przybyło do Asyżu ponad 200 braci: to mnóstwo habitów, wzbudzające ciekawość turystów, przeszło ulice Asyżu, aby dotrzeć do Sacro Convento, gdzie spoczywają szczątki Biedaczyny. Bracia konwentualni, przy wejściu do Bazyliki Dolnej, przyjęli braci kapucynów bardzo bratersko i uprzejmie. Tam o godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył nowy Minister generalny, brat Roberto Genuin. Ze względu na okoliczności i miejsce, do celebracji wybrano teksty liturgiczne, ze Mszy Św. o naszym Serafickim Ojcu Franciszku. Po proklamowaniu Ewangelii według Św. Mateusza (11, 25-30), Minister wygłosił homilię po włosku, tłumaczoną krok po kroku na język angielski. W homilii Minister podkreślił modlitwę, którą Jezus kieruje do Ojca ("Ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi i objawiłeś je prostaczką") oraz słowa, które kierował do uczniów ("Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy obciążeni i uciśnieni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo Jestem cichy i pokornego serca."), słowa, które są odpowiednie dla tych, którzy otrzymali misję służby braciom. Msza Św. zakończyła się przy grobie Serafickiego Ojca, w krypcie, gdzie Minister generalny i jego wikariusz odnowili swoje wyznanie wiary i przysięgli wierność Kościołowi Świętemu, Papieżowi, jego Magisterium oraz Biskupom zjednoczonym z nim w komunii.
Po celebracji Eucharystii, w wielkim refektarzu Sacro Convento, kapitulni spożyli wspólny obiad wraz z braćmi konwentualnymi: wszystko w radosnej i braterskiej atmosferze. Wkrótce po tym, wspólnym momencie, w dużym klasztornym klaustrum zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie grupowe.


Po południu bracia udali się do “Domus Laetitiae”, czyli pięknego domu rekolekcyjnego, położonego wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku góry Subasio. Dom, który został odbudowany po trzęsieniu ziemi w 1997 roku, został zainaugurowany i poświęcony wczoraj wieczorem, po pięknej modlitwie prowadzonej przez biskupa Asyżu, Domenico Sorrentino. W kaplicy “Domus Laetitiae” podczas uroczystych Nieszporów Biskup pozdrowił nowego Ministra generalnego oraz wszystkich kapitulnych, przypominając jednocześnie o jego bliskości z kapucynami (jego duchowym ojcem był biskup kapucyński Francis Xavier Toppi, biskup Pompei). Następnie chciał przypomnieć, że powierzenie sanktuarium ogołocenia się Franciszka bracią kapucynom, było aby przypomnieli sobie gest Franciszka, który zdjął swoje ubranie, by oddać je ojcu ziemskiemu, uznając od tego momentu za swego jedynego ojca, Ojca w Niebiosach. Kiedy papież Franciszek przybył do Asyżu, udał się również do sanktuarium. I tu powiedział, że gest obnażenia się Franciszka dotyczył nie tylko Kościoła jego czasów, ale także naszego Kościoła dzisiaj, Kościoła powołanego nie po to, by polegać na krzykliwych zabezpieczeniach światowych, ale wezwanego do obnażenia się z tego wszystkiego co go obciąża by świadczyć Chrystusa Pana swoim życiem. Po nieszporach, w sali recepcji, zaraz po pięknej prezentacji Domu przez prowincjała Umbrii Br. Matteo Siro, Minister generalny Br. Roberto Genuin, poświęcił pomieszczenia “Domus Laetitiae”.

 

Zdjęcia:
Eucharystia w bazylice Św. Franciszka
Dom rekolekcyjny “Domus Laetitiae”

Wszystkie zdjęcia

Video:
Homilia Br. Roberto Genuin OFMCap
Homilia Biskupa Asyżu Domenico Sorrentino

Wszystkie filmiki

20180908 ASSISI SANTA MESSA DOMUS2

20180908 ASSISI SANTA MESSA DOMUS3

20180908 ASSISI SANTA MESSA DOMUS4

20180908 ASSISI SANTA MESSA DOMUS5

20180908 ASSISI SANTA MESSA DOMUS6

20180908 ASSISI SANTA MESSA DOMUS8