Projekt formacyjny badany przez kapitulnych

Opublikowano: środa, 05, wrzesień 2018

 

Rzym, 5 września. Program pracy Kapituły przewidywał na 4 i 5 września refleksję i debatę kapitulnych wokół Ratio Formationis, czyli generalny projekt formacyjny, który powinien kierować formacją braci. Nasze Konstytucje stwierdzają w n. 25, 9: “Zasady powszechne, istotne dla zachowania w formacji rysów charakterystycznych naszego Zakonu, niech będą odpowiednio zapisane w dokumencie Ratio formationis lub Zasady formacji.”
Opracowanie Ratio Formationis, już od dawna konkretnie angażuje Zakon na różnych poziomach, jak już to zostało powiedziane. Podstawową i inspirującą zasadą tego dokumentu są słowa, którymi Celano opisuje relację Franciszka z Jezusem: "Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezus w oczach, Jezus na rękach" (1Cel 115: FF 522). Mieć to samo nastawienie do Jezusa, które daje nam przykład Św. Franciszk, jest ostatecznym i fundamentalnym kryterium całego naszego projektu formacyjnego.
Jaki jest cel Ratio? Jego celem jest wzmocnienie, w całym procesie formacyjnym, wartości wspólnych i akceptowanych przez wszystkich, które następnie wcielają się w różne konteksty kulturowe.
Tekst Ratio, obecnie jest analizowany przez kapitulnych, składa się on z trzech rozdziałów i trzech załączników. Pierwszy rozdział przeplata historię Franciszka z naszą własną, zachowując w tle życie Jezusa, który oświeca i charyzmatycznie inspiruje naszą formację. Rozdział drugi, nakreśla pięć wymiarów konstytutywnych całego Ratio z kościelnego punktu widzenia. Rozdział trzeci przedstawia różne etapy formacyjne, cele do osiągnięcia, wymiary, specyficzne okresy czasu i kryteria rozeznawania. Ponadto poruszane są tam również tematy będące przedmiotem szczególnego zainteresowania, takie jak: praca, ekonomia, sprawiedliwość, pokój, ekologia oraz nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Na koniec, trzy załączniki dotyczą zagadnień: kultury, nauki i ludzkiej dojrzałości. Z punktu widzenia stylu dokument jest treściwy i prosty.
Często powraca wyrażenie "tekst w drodze", aby wskazać dynamiczną i partycypacyjną metodologię. "Zamiast mówić, to trzeba zrobić - piszą redaktorzy dokumentu - oferujemy tekst, który zorientuje i pomoże odkryć wrażliwość i aktualne tendencje w zakresie formacji, a także da możliwości być wyrazistym i autentycznym w dzisiejszym świecie”.

Foto:
Praca przy Ratio Formationis

Wszystkie zdjęcia

Wszystkie filmiki

20180905 LAVORO SULLA RATIO2

20180905 LAVORO SULLA RATIO3

20180905 LAVORO SULLA RATIO4

20180905 LAVORO SULLA RATIO5

20180905 LAVORO SULLA RATIO6

20180905 LAVORO SULLA RATIO7