Wybór nowego Ministra generalnego

Opublikowano: poniedziałek, 03, wrzesień 2018

 

Rzym, 3 września. Kalendarz pracy Kapituły wyznaczył na dzień dzisiejszy wybór nowego Ministra generalnego Zakonu. O godzinie 9:30 wszyscy kapitulni zgromadzili się w kaplicy Kolegium "San Lorenzo da Brindisi" na specjalną liturgię i modlitwę o wybór nowego Ministra. Aby przypomnieć obecnym, że minister służy braciom, odczytano fragment Ewangelii według Św. Mateusza w języku angielskim (20, 20-28), a następnie fragment z "Pamiętnika pragnienia duszy" w języku włoskim, gdzie Seraficki Ojciec Święty Franciszek wskazuje cechy, jakie powinien posiadać minister (FF 771-772). Zaraz po procesji kapitulni, poprzedzeni przez ustępującego Ministra, który trzymał w ręku zapaloną lampkę oliwną, udali się do auli Kapituły. Tam pozostawił palącą się lampkę przed Ewangeliarzem i każdy z kapitulnych zajął swoje miejsce. Po czym, w tym ważnym momencie dla Zakonu, zgromadzenie wezwało na pomoc Ducha Świętego intonując "Veni Creator Spiritus”. Natychmiast po tym, sekretarz Kapituły zaapelował do członków kapituły i rozdano karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania skrutatorzy przystąpili do liczenia głosów, i jako wynik głosowania, w pierwszej turze, na Ministra generalnego Zakonu wybrano br. Roberto Genuin, który kilkakrotnie pełnił posługę Ministra prowincjalnego w prowincji weneckiej. Wybrany przyjął wybór współbraci kapitulnych i natychmiast zgromadzenie przystąpiło do owacji na stojąco.


Roberto Genuin jest 73 Ministrem generalnym Zakonu Kapucynów, w trzecim tysiącleciu (po Janie Corriveau i Mauro Jöhri), pochodzi z prowincji weneckiej, tak jak br. Flavio Carraro, który był Ministrem generalnym w latach 1982-1994. Wybrany kandydat pozostanie na urzędzie przez okres sześciu lat. Najlepsze życzenia od wszystkich współbraci kapucynów dla nowego Ministra generalnego.
Dalsze informacje na temat Ministra zostaną podane w późniejszym terminie.

Galeria zdjęć:

Wybory Ministra generalnego

Wszystkie zdjęcia

Video:

Wybory Ministra generalnego OFMCap 

Wszystkie filmiki 

Roberto Genuin 1800

 

Br. Roberto Genuin - Życiorys

Br. Roberto Genuin urodził się 20 września 1961 roku w Falkadzie (prowincja i diecezja Belluno, Włochy) w licznej i wierzącej rodzinie, rodzice to Antonio Genuin i Valerii Adami. Został ochrzczony 24 września. W wieku jedenastu lat (1972) wstąpił do Serafickiego Seminarium Duchownego Castelmonte (prowincja Udine). Rok nowicjatu rozpoczął dnia 3 października 1980 r. w Lendinarze (prowincja Adria-Rovigo), śluby czasowe złożył 4 października 1981 r., następnie profesję wieczystą 30 czerwca 1985 r. w Wenecji. Magisterium z teologii z wynikiem "Summa cum laude" otrzymał 27 czerwca 1986 r. w Wenecji, na Międzyprowincjalnym Studium Teologicznym "Laurentianum". Został wyświęcony na kapłana 27 czerwca 1987 roku, w swojej rodzinnej parafii Falcade (Belluno). W latach 1991-1996 był członkiem naszego Kolegium Międzynarodowego w Rzymie. Ukończył studia doktoranckie "Utroque Iure", na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.
Jako diakon był już animatorem Serafickiego Seminarium Duchownego (1986-1987), a następnie jego dyrektorem (1987-1991). Po studiach w Rzymie został mianowany gwardianem w Wenecji, wicedyrektorem Teologicznego Studium Teologicznego "Laurentianum" i tamże stałym wykładowcą w latach 1996-2008. Wybrany wikariuszem prowincjalnym, uczestniczył jako delegat w Kapitułach generalnych w latach: 2006, 2012 i 2018. W 2008 roku został wybrany dwukrotnie Ministrem prowincjalnym, na trzyletnią kadencję. W 2014 roku Minister Generalny mianował go Ministrem prowincjalnym prowincji weneckiej "Santa Croce". W 2017 roku br. Roberto został mianowany gwardianem klasztoru w Rovereto (Trydent).
W okresie sprawowania funkcji ministra prowincjalnego odwiedził wszystkich braci z prowincji we Włoszech i za granicą, tam gdzie bracia pracowali jako misjonarze, lub w cichej służbie Kościołowi (Angola, Zielony Przylądek, Mozambik, Brazylia, Grecja, Węgry, Gruzja, Izrael, Szwajcaria). Na prośbę Zakonu, zgodził się na wysłanie młodych braci nie tylko do delegatur prowincjalnych Grecji i Węgier, ale także do nowej obecności w Gruzji, Szwajcarii i Clermont-Ferrand (Francja), w ten sposób wspomagając "Projekt Europa". Jako członek Komisji, współpracował przy rewizji Konstytucji Braci Mniejszych Kapucynów, pracując nad przypisami oraz całym aparatem prawnym. Był również członkiem Komisji przygotowawczej na kapitułę generalną w 2018 r., która wybrała go na Ministra.
W trakcie dzisiejszego głosowania (3 września 2018 r.) podczas 85o Kapituły generalnej w Rzymie br. Roberto Genuin, został wybrany w pierwszej turze wyborów Ministrem generalnym Zakonu Kapucynów.

 

20180903 ELEZIONE DEL MINISTRO GEN2

20180903 ELEZIONE DEL MINISTRO GEN3

20180903 ELEZIONE DEL MINISTRO GEN4

20180903 ELEZIONE DEL MINISTRO GEN5

20180903 ELEZIONE DEL MINISTRO GEN6

20180903 ELEZIONE DEL MINISTRO GEN7