Ostatni tydzień Kapituły generalnej

Opublikowano: wtorek, 11, wrzesień 2018

 

Rzym, dnia 10 września. Kapituła Generalna zakończyła w zeszłym tygodniu wybory nowego zarządu Zakonu. Pozostałe dni są poświęcone debacie nad zagadnieniami dotyczącymi życia i organizacji wewnętrznej. Porządek obrad obejmuje następujące tematy: Statuty Kustodii generalnych, domy poza terytorium okręgu oraz braterską współpracę między okręgami. Zagadnienia te będą omawiane zarówno w cetusach, jak i na poziomie całego zgromadzenia, a w razie potrzeby poddawane będą pod głosowanie. Oprócz tych zagadnień, na 13 września zaplanowano szereg wizyt i spotkań, na przykład: wizytę Ministrów generalnych rodziny franciszkańskiej (Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych, Trzeciego Zakonu Regularnego, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i przewodniczącej Federacji Klarysek Kapucynek we Włoszech). W dniu 14 września odbędzie się Audiencja u Papieża Franciszka; 15 września odbędą się ostateczne głosowania nad zagadnieniami omówionymi w poprzednich dniach. Ostatecznie, 16 września, na uroczystej koncelebracji Eucharystii, Kapituła Generalna zostanie zamknięta. Oczywiście, zanim Kapituła dobiegnie końca, zajmiemy się niektórymi zwykłymi zadaniami, takimi jak zdjęcia grupowe, zdjęcia poszczególnych cetusów, zdjęcia wszystkich kapitulnych, zdjęcia braci współpracujących przy Kapitule, asystentów: krótko mówiąc, nic z Kapituły nie zostanie pominięte. Na pewno niektóre zobowiązania zostaną zarejestrowane w formie spisanej (na papierze), przez aktuariuszy, którzy przez cały czas podejmowali kroki w celu pisemnego i płynnego przedstawienia tego, co wydarzyło się w sali Kapituły.

Video:
Pielgrzymka do Asyżu